fbpx
loader
banner

CDP (Customer Data Platform) là gì? Và nó làm được những gì giữa sự phát triển không ngừng của ngành Marketing hiện đại? Ngành Tiếp thị ngày nay thật sự đã phát triển vượt bật với nhiều biến động, nào là MarTech, AI Marketing,… Tuy nhiên, cốt lõi quyết định sự thành-bại của một doanh […]