fbpx
loader
banner

Kỷ nguyên sử dụng cookie đã kết thúc, mở ra thời kỳ của các Nền tảng Dữ liệu Khách hàng (CDPs) Cách đây chưa đầy 10 năm, các Nền tảng Quản lý Dữ liệu (DMPs) đã hỗ trợ việc thực hiện các chiến lược dựa trên dữ liệu cho hầu hết các nhà quảng cáo […]

19 thuật ngữ quan trọng khác về tiếp thị dựa trên dữ liệu mà mọi nhà tiếp thị cần biết: (Phần 3) Là một chiến lược tiếp thị tập trung vào việc tạo ra và chia sẻ nội dung có giá trị để thu hút khách hàng tiềm năng. Thay vì tiếp cận trực tiếp […]

19 thuật ngữ quan trọng khác về tiếp thị dựa trên dữ liệu mà mọi nhà tiếp thị cần biết: (Phần 2) 1. A/B Testing (Kiểm tra A/B): là một phương pháp trong tiếp thị dựa trên dữ liệu để so sánh hiệu suất giữa hai phiên bản khác nhau của một yếu tố cụ […]

“Biến Dữ Liệu Thành Tiền Bằng Cách Sử Dụng Một Hồ Sơ Hợp Nhất về Khách Hàng” Dữ liệu của khách hàng chính là “nguyên liệu” mà các doanh nghiệp hiện đại sử dụng để hoạt động. Đó là kho tài sản vô cùng quý báu của doanh nghiệp và nên được tận dụng để […]

Sự phát triển của Công Nghệ: Từ CRM (nền tảng quản lý quan hệ khách hàng) đến DMP (nền tảng quản lý dữ liệu tập trung) và đến CDP (nên tảng dữ liệu khách hàng); So sánh sự khác nhau giữa chúng! Chúng ta đang sống trong một thế giới dựa trên dữ liệu. Theo […]

Logic tree MECE là một phương pháp phân tích và tổ chức thông tin phổ biến trong nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh doanh và marketing. MECE- viết tắt của cụm từ “Loại trừ lẫn nhau” (Mutually Exclusive), “Không bỏ sót” (Collectively Exhaustive), “loại trừ lẫn nhau” có nghĩa là không chồng chéo giữa các […]